en ka ru
საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები

print
email
საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები

 მიწოდების დრო: 35-40 დღე;

 საქონლის გამოგზავნა ჩინეთის ნებისმიერი საპორტო ქალაქიდან;

 ტრანპორტირებისავის საჭირო საბუთების მომზადებას;

 ადგილების დაჯავშნა გემზე;

 ტვირთის ტრანსპორტირების პერიოდში მუდმივი მეთვალყურეობა და კლიენტის ინფორმირება კოტეინერის მდებარეობის შესახებ.

 რამოდენიმე წერტილიდან ტვირთის შეგროვება;

 მიღებული ტვირთის განბაჟებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.

 ტვირთის დაზღვევა.

 

 

შესრულებული შეკვეთები

ონლაინ მენეჯერები

Natia

skype

Nata

skype

თბილისი

Teona

skype

ჩინეთი

Larisa

skype

Anna

skype
თქვენ იმყოფებით მთავარი » საქმიანობა » საზღვაო გადაზიდვები